İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Güncelleme Çalışmaları Tamamlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” güncellenerek, Müsteşarlık Makamının 06.12.2016 tarihli ve 91588 sayılı  onayı ile yürürlüğe girmiştir.