AB Fonlarının İç Denetimi Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir.

Başlangıç. 26 Şubat 2018
Bitiş. 27 Şubat 2018
Avrupa Birliği’nden Katılım Öncesi Mali Yardım AB Fonları kullanan Bakanlıklarının İç Denetim Birimlerinin AB Mevzuatı ve Uluslararası İç Denetim Standartları hususlarında kapasitelerinin artırılması ve Uluslararası İç Denetim Sertifikaları almaları maksadıyla Hazine Müsteşarlığının koordinesinde yürütülen proje kapsamında Nisan 2017 ayından itibaren başlatılan 8 haftalık eğitim programı 27 Şubat 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında,  26-27 Şubat 2018 tarihleri arasında AB fonları kullanan Bakanlıklarının İç Denetim Birimlerinin katılımıyla bir Çalıştay da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’da Bakanlık İç Denetim Birimleri arasında iyi uygulamalar paylaşılmış ve ileriki dönemlerde bu tarz eşgüdüm ve işbirliği faaliyetlerinin artırılarak devam ettirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Çalıştay’da;

İç Denetçi Mustafa ASLAN tarafından “ AB Fonlarının Denetiminde İzlenen Yol”,

İç Denetçi Hüseyin DEMİR tarafından  “ AB Fonlarının Denetiminde Genel Yaklaşımlar” konularında sunum gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar